Vacature
Solliciteren

Elektrolyse - Teamleider Dagdienst Budel

Nyrstar is een wereldwijde multi-metalen onderneming, met een leiderspositie in de zink- en loodmarkt. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, Noord-Amerika en Australie. In Budel produceert en verkoopt Nyrstar zink(legeringen). De vestiging in Budel bestaat al sinds 1892.

Nyrstar werd in juli 2019 voor het grootste deel eigendom van Trafigura, een van 's werelds toonaangevende onafhankelijke handelsbedrijven in grondstoffen.

Hoe ziet jouw werkdag bij Nyrstar eruit?

Op de afdeling Elektrolyse vindt het elektrolytisch proces plaats waarbij zogenaamd kathodenzink gewonnen wordt uit een gezuiverde zinkoplossing. Kenmerkend voor deze afdeling is het enorm hoge stroomverbruik. Product van deze afdeling zijn de zuivere zinkplaten, welke verder worden verwerkt in de afdeling Smelterij / Gieterij. De totale afdeling telt ± 84 medewerkers, waarvan ± 12 werkzaam in de dagdienst.

Vanwege aankomend pensioen, zoeken we een nieuwe teamleider Dagdienst.
De functie richt zich voornamelijk op:

Organisatie

 • Assisteert en adviseert Sectiechef ten aanzien van de planning en voorbereiding van omvangrijke reparaties, cleanings- en onderhoudsstops en heeft een coordinerende rol in de uitvoering.
 • Initieert en organiseert het oplossen van kleine storingen of eenvoudig onderhoudswerk door de eigen ploeg of voert deze werkzaamheden zelf uit.
 • Informeert operators met betrekking tot proceswijzigingen.
 • Bestellen en beheren van materialen en chemicalien.
 • Indien nodig bijsturen op het proces van de inzet van anode- en kathodeplaten.

Controle

 • Toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veilgiheid, arbo en milieu.
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles zowel visueel als ook steekproefgewijs mbv rol/schuifmaat en rij.
 • Toezien op orde en netheid en indien nodig maatregelen nemen.
 • Controleren van taakprocedures, proces- en equipementbeschrijvingen en deze waar nodig corrigeren of herschrijven
 • Toezien op kwaliteit en kwantiteit van de cleaning uitgevoerd door een contractor en tevens het onderhoudsbudget hiervoor bewaken.

Leiding geven (+/- 10 operators)

 • Verdelen van de werkzaamheden en het geven van werkinstructies.
 • Controleren van de kwaliteit en tijdsbesteding van de operators.
 • Voeren van functionerings-/ en beoordelingsgesprekken.
 • Verzuimbegeleiding.
 • Opleiding en coaching volgens opleidingsplan. Borgen van kennis door het uitvoeren van het opleidings en instructie programma’s.
 • Houdt periodiek werkverleg en verzorgt de dagelijkse veilige start meeting.
 • Adviseert de Sectiechef aangaande personele aangelegenheden.
 • Verantwoordelijk voor een correcte en tijdige urenregistratie.

Waarom ga jij bij Nyrstar aan de slag?

Handvaardigheid

 • Bedienen van apparatuur, gereedschap en installaties tijdens instructies aan operators.
 • Besturing lasrobot, freesmachine, opslagwagen en anodekranen.
 • Oplossen van kleine storingen.

Verantwoordelijkheid

 • Voor de productie van nieuwe kathode- en anodeplaten en tevens de verwerking en verkoop van oude kathode- en anodeplaten.
 • Het tijdig en juist laten uitvoeren van cleaning van de koeltorens, cellen, vaten, leidingen en sumps binnen de sectie, eea binnen het vastgestelde budget.
 • Correcte invulling en naleving van de werkvergunningen en de opdrachten.
 • Correcte invulling en opvolging van incidentenrapporten.

Wie ben jij?

Jij bent een praktisch ingesteld persoon die planmatig te werk gaat. Je hebt al enkele jaren ervaring opgedaan in de techniek en weet daardoor op de juiste momenten actief je verantwoordelijkheid te nemen. 

Verder heb jij:

 • Ten minste Procestechniek B niveau
 • Bekend met de relevante veiligheids-, arbo- milieuvoorschriften
 • Kennis van de taak- en bedrijfsprocedures van de afdeling
 • Basis kennis van SAP (bestellingen plaatsen, inname facturatie contractors, maken van onderhoudsmeldingen, etc.)
 • Goede beheersing van de Engelse taal om mailverkeer, rapporten etc te kunnen lezen en begrijpen.

En uiteraard heb jij passie voor techniek, zowel voor oude als voor nieuwe technieken. Want binnen Nyrstar vormen oud en nieuw een goede basis voor een stabiel proces.

Durf jij de uitdaging aan? 

Plaats van tewerkstelling